RSS Youtube Facebook

Thứ tư 08/04/2020 02:46 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019

05:58 | 10/01/2020

Ngày 9/1, Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Ban Cán sự Đảng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm Dân vận chính quyền” 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính  phủ; đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Điểu K'ré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương đồng chủ trì Hội nghị. Tại điểm cầu Thái Nguyên, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

tong ket cong tac dan van va danh gia ket qua thuc hien nam dan van chinh quyen 2019
Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Thái Nguyên

Năm 2019, các cấp ủy Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới nội dung, phương thức, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm đối với công tác dân vận. Các cấp ủy Đảng đã tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong quan hệ với nhân dân.

Chính quyền các cấp đẩy mạnh thực hiện các nội dung của “Năm dân vận chính quyền” 2019, với phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”; quan tâm phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, tăng cường đối ngoại, cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội, các hội quần chúng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện; vai trò đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Ban Dân vận các cấp tiếp tục tham mưu với cấp ủy Đảng để lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, đánh giá hệ thống chính trị thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Đối với Thái Nguyên, các cấp ủy, chính quyền đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ dân vận, gắn với triển khai hiệu quả “Năm dân vận chính quyền” 2019. Hệ thống dân vận các cấp đã đẩy mạnh tuyên truyền, đấu tranh với hoạt động trái pháp luật của các “tà đạo”, tổ chức tự xưng, không để xảy ra các điểm nóng. Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, sẽ diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và được chọn là “Năm dân vận khéo”, vì vậy các cấp ngành, địa phương cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận, phải hướng về người dân; triển khai mạnh mẽ mô hình người dân đánh giá chính quyền; đẩy mạnh mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ; nâng cao năng lực, phẩm chất của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường công tác đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân và doanh nghiệp; …

Minh Thúy