RSS Youtube Facebook

Thứ tư 12/08/2020 07:22 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Tổng cục Chính trị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Quốc phòng

16:47 | 30/08/2016

Ngày 30-8, Tổng cục Chính trị (TCCT) đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Quốc phòng. Thiếu tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm TCCT, Bí thư Đảng ủy Cơ quan TCCT chủ trì.

tong cuc chinh tri tong ket 10 nam thuc hien luat quoc phong
Thiếu tướng Lê Hiền Vân chủ trì hội nghị.

Trong 10 năm thực hiện Luật Quốc phòng, lãnh đạo, chỉ huy Cơ quan TCCT đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc quán triệt, triển khai toàn diện các nội dung và thu được kết quả tốt, nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng cho các đối tượng. Cụ thể, đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quốc phòng và công tác giáo dục quốc phòng, an ninh cho các đối tượng, đã tổ chức 16 lớp cho 1584 cán bộ, đảng viên và cử hơn 150 cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng đối tượng 1, đạt 98,16% khá, giỏi.

TCCT đã thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quốc phòng, xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mặt công tác tư tưởng, tổ chức, cán bộ, chính sách, công tác dân vận, công tác quần chúng, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ pháp luật trong quân đội, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, TCCT cũng đã phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc theo chức năng đảm nhiệm và phối hợp chỉ đạo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trên từng địa bàn và cả nước, đấu tranh bảo vệ chủ quyền, biển, đảo, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, chỉ đạo xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ...đạt kết quả tốt.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Hiền Vân đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả thực hiện Luật Quốc phòng trong 10 năm qua của TCCT, kết luận cụ thể các nội dung đề xuất, kiến nghị, bổ sung sửa đổi Luật Quốc phòng phù hợp với Hiến pháp năm 2013, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong TCCT cần tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nắm vững, thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng; tập trung xây dựng, củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo chặt chẽ nhiệm vụ quốc phòng; phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, người đứng đầu trong xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện; rà soát, xây dựng, bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống pháp luật, các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thực hiện Luật Quốc phòng, ban hành các chính sách phù hợp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.

Theo Vũ Dân/QĐND