RSS Youtube Facebook

Thứ sáu 07/08/2020 04:49 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Tổ Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên làm việc với các đơn vị

15:26 | 27/11/2019

Ngày 26/11, đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã chủ trì buổi làm việc với Sở Tài chính, Cục Thuế và Ngân hàng Nhà nước tỉnh Thái Nguyên nhằm chuẩn bị các nội dung cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX (Ảnh).

to van kien dai hoi dang bo tinh thai nguyen lam viec voi cac don vi

Sau hơn 4 năm thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIX, đến nay, các chỉ tiêu đưa ra trong Nghị quyết liên quan đến hoạt động của các ngành tài chính, thuế và ngân hàng cơ bản đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch. Công tác thu - chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tỷ lệ chi đầu tư trên chi thường xuyên năm sau cao hơn năm trước phản ánh hướng tích cực trong tiết kiệm ngân sách Nhà nước cho đầu tư phát triển. Tốc độ tăng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn cao hơn tốc độ tăng chi ngân sách địa phương. 10 tháng năm 2019, thu ngân sách đạt hơn 10.100 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ. Thái Nguyên phấn đấu đến năm 2020 tổng thu ngân sách toàn tỉnh đạt 15.400 tỷ đồng và hết năm 2019 sẽ là địa phương thứ 17 trong cả nước tự cân đối thu - chi. Dự ước thu ngân sách Nhà nước trong cân đối (không bao gồm thu tiền sử dụng đất) giai đoạn 2020 - 2025 tăng bình quân 6 - 8%/năm.

Đối với ngành ngân hàng, sau hơn 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận: tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn giai đoạn 2015 - 2019 đạt mức tăng trưởng bình quân trên 19%; dự ước hết năm 2019 nguồn vốn huy động đạt 65.500 tỷ đồng, tăng hơn 21% so với 31/12/2018; tăng trưởng bình quân dư nợ cho vay trong giai đoạn 2015 - 2019 đạt trên 14%; nợ xấu thường xuyên được kiểm soát ở mức khoảng 1%...Nhiều chương trình hỗ trợ doanh nghiệp và người dân phát triển sản xuất, kinh doanh đã được các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện hiệu quả...Trong giai đoạn 2020 - 2025, ngành ngân hàng phấn đấu tăng trưởng nguồn vốn khoảng 12 - 14%, dư nợ tín dụng tăng trưởng khoảng 12%/năm...

Tại hội nghị, các đại biểu đã đi sâu thảo luận về những khó khăn trong việc tiếp cận vốn của doanh nghiệp; hiệu quả của các chính sách tín dụng trên địa bàn; việc thực hiện giảm nghèo bền vững tại các địa phương; những vấn đề tồn tại trong công tác thu ngân sách, công tác quản lý nguồn vốn của các ngân hàng...

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ soạn thảo Văn kiện đề nghị các đơn vị tiếp tục rà soát các số liệu báo cáo và tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và những nhiệm vụ của ngành được giao; đưa ra những dự ước về các chỉ tiêu phát triển của tỉnh liên quan đến lĩnh vực ngành quản lý sao cho sát với tình hình phát triển tại địa phương…/.

Hoài Thu