RSS Youtube Facebook

Thứ năm 21/03/2019 06:34 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Tổ chức hội nghị quyết toán, tổng kết công tác tài chính năm 2016 của Bộ Tổng tham mưu

09:14 | 23/05/2017

Chiều 22-5, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị quyết toán và tổng kết công tác tài chính năm 2016 của Bộ Tổng tham mưu (BTTM). Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Cùng dự có Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó tổng Tham mưu trưởng, Bí thư Đảng ủy BTTM - Cơ quan Bộ Quốc phòng; Đại tá Lưu Sỹ Quý, Cục trưởng Cục Tài chính, Bộ Quốc phòng.

Theo báo cáo của BTTM, năm 2016, căn cứ vào dự toán ngân sách Bộ Quốc phòng giao, BTTM đã lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, đơn vị thực hiện tốt công tác tài chính đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ.

to chuc hoi nghi quyet toan tong ket cong tac tai chinh nam 2016 cua bo tong tham muu
Thượng tướng Trần Đơn kết luận hội nghị.

Đảng ủy, Thủ trưởng BTTM thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo công tác tài chính; các ngành, các đơn vị thuộc BTTM thực hiện tốt quy chế cấp ủy lãnh đạo công tác tài chính, quản lý, điều hành ngân sách sát yêu cầu nhiệm vụ; chủ động cân đối nguồn lực tài chính, ưu tiên bố trí ngân sách cho các nhiệm vụ cấp bách, đáp ứng yêu cầu chi thường xuyên và có dự phòng cho nhiệm vụ đột xuất, góp phần bảo đảm cho cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cơ quan Tài chính đã làm tốt vai trò tham mưu cho Đảng ủy, Thủ trưởng BTTM trong công tác lập, phân bổ, phân cấp và thanh quyết toán ngân sách; quy trình xây dựng dự toán, phân cấp ngân sách của các ngành nghiệp vụ thực hiện chặt chẽ, công khai, minh bạch, dân chủ; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt chế độ, chính sách bảo đảm đầy đủ, kịp thời cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ và các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất được giao. Công tác kiểm tra, kiểm soát trước, trong và sau chi tiêu đối với các ngành, đơn vị được duy trì thường xuyên, qua đó đã góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý tài chính, tài sản đối với cơ quan, đơn vị thuộc BTTM.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Trần Đơn đã ghi nhận, biểu dương những kết quả công tác tài chính năm 2016 và phê duyệt số liệu quyết toán ngân sách năm 2016 của BTTM, đồng thời yêu cầu BTTM cần tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tài chính và xây dựng cơ quan tài chính các cấp vững mạnh. Đảng ủy, Thủ trưởng BTTM tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tài chính thực hiện nền nếp, đúng nguyên tắc, có chất lượng, đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ và bảo đảm tốt chế độ chính sách, tiêu chuẩn cho các đối tượng. Thường xuyên chăm lo xây dựng Cơ quan Tài chính vững mạnh, cán bộ, nhân viên tài chính có phẩm chất, năng lực, tham mưu, thực hiện tốt nhiệm vụ; đẩy mạnh xây dựng “Đơn vị quản lý tài chính tốt” gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Theo Báo Quân đội Nhân dân

10 Sự kiện tiêu biểu năm 2018