RSS Youtube Facebook

Thứ năm 21/11/2019 05:32 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Tỉnh Thái Nguyên rà soát tiến độ triển khai các dự án đầu tư của tập đoàn FLC trên địa bàn tỉnh

09:15 | 19/03/2019

Ngày 18/3, Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh đã tổ chức cuộc họp với các sở, ngành, lãnh đạo TP Thái Nguyên và Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC nhằm đánh giá tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư của Công ty trên địa bàn tỉnh. 

Tại hội nghị, đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC đã báo cáo việc triển khai 2 dự án sẽ đầu tư tại Thái Nguyên gồm: dự án Quần thể du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và đô thị FLC Thái Nguyên; Dự án Khu đô thị mới FLC Thái Nguyên. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 25/1/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản đề nghị các sở, ngành và UBND TP Thái Nguyên tham gia ý kiến về nội dung các dự án đầu tư của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC. Sau khi tổng hợp các ý kiến trên, theo báo cáo của nhà đầu tư, đến nay, Tập đoàn FLC và tư vấn đã tiếp thu các ý kiến và chỉnh sửa hoàn thiện đồ án, dự kiến nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/3/2019.

Tại hội nghị, đơn vị cũng đã báo cáo tiến độ thực hiện; kế hoạch triển khai các dự án và đề xuất kiến nghị UBND tỉnh thông qua đồ án, có chỉ đạo với các sở, ban, ngành để phối hợp triển khai các bước tiếp theo.

Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ triển khai các dự án của tỉnh đánh giá cao 2 đồ án của nhà đầu tư, đồng thời đề nghị nhà đầu tư và các sở ngành, UBND TP Thái Nguyên phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ trong thời gian tới để đẩy nhanh tiến độ các dự án của Tập đoàn tại tỉnh Thái Nguyên./.

Thu Hiền