RSS Youtube Facebook

Thứ năm 04/06/2020 18:44 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Tiếp tục tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên năm 2019

17:33 | 30/12/2019

Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên tại Hội nghị Báo cáo viên tháng 12 năm 2019 diễn ra sáng nay (30/12).

Tại hội nghị lần này, các báo cáo viên tìm hiểu chuyên đề về công tác dân số và kế hoạch hoá gia đình trong tình hình mới; hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về dân số và ngày dân số Việt Nam 26/12 và báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của Đảng bộ huyện Đồng Hỷ năm 2019 và giải pháp, định hướng năm 2020. Bên cạnh đó, đại liện lãnh đạo Ban Tuyên giáo đã thông tin, phân tích, đánh giá về một số tình hình thời sự trong tỉnh Thái Nguyên, trong nước và quốc tế.

Định hướng về công tác tháng 1 năm 2020, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu: các đồng chí báo cáo viên tiếp tục tuyên truyền về kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên trong năm 2019; trong đó, chú trọng tuyên truyền vào những chỉ tiêu về giá trị xuất khẩu, giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, cũng cần thẳng thắn nhìn nhận, chỉ ra những hạn chế, tồn tại cũng như những giải pháp, định hướng phát triển trong những năm tiếp theo. Tuyên truyền chủ đề năm 2020 với nội dung “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”. Tập trung tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn, hoạt động vui xuân đón Tết của người dân…/.

Khánh Linh