RSS Youtube Facebook

Thứ năm 09/07/2020 08:43 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Tiếp tục nâng cao vai trò, hiệu quả tín dụng chính sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững

17:14 | 23/09/2019

Ngày 23/9, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016 – 2020 chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về "Vai trò, hiệu quả tín dụng chính sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững". Chủ trì tại điểm cầu Thái Nguyên có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh Thái Nguyên. Dự Hội nghị còn có các thành viên Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu Quốc gia của tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị và địa phương liên quan.

tiep tuc nang cao vai tro hieu qua tin dung chinh sach trong thuc hien muc tieu giam ngheo ben vung

Tại hội nghị, đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, 4 hội, đoàn thể thực hiện ủy thác cho vay và một số địa phương, cá nhân đã trình bày tham luận, đánh giá kết quả thực hiện tín dụng chính sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững; đồng thời chỉ ra một số khó khăn, hạn chế, nguyên nhân, cũng như đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện hiệu quả chương trình tín dụng chính sách xã hội trong thời gian tới.

Theo đó, các ý kiến đều khẳng định: tín dụng chính sách xã hội đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác đã thực sự đi vào cuộc sống, đến đúng đối tượng thụ hưởng; được nhân dân đồng tình ủng hộ. Đây là công cụ kinh tế hữu hiệu trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều nhanh và bền vững, hoàn toàn phù hợp với điều kiện thực tiễn của nước ta. Cụ thể, trong giai đoạn 2016 đến 31/8/2019, đã có gần 8 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, với doanh số cho vay đạt trên 221.000 tỷ đồng, góp phần giúp trên 1,4 triệu hộ vượt qua ngưỡng nghèo; bình quân giảm tỷ lệ hộ nghèo 1%/năm; thu hút, tạo việc làm cho trên 775.000 lao động, xây dựng gần 4, 9 triệu công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn và trên 108.000 căn nhà ở cho hộ nghèo,...

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai các chương trình tín dụng chính sách xã hội, nguồn lực để thực hiện còn hạn chế so với nhu cầu thực tế của đối tượng thụ hưởng, chất lượng tín dụng chính sách chưa đồng đều, nguồn vốn địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội cho các đối tượng vay còn hạn chế,...

Đối với tỉnh Thái Nguyên, với sự đồng thuận và quyết tâm của cả hệ thống chính trị đã thúc đẩy hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn. Nguồn vốn này đã được đầu tư đến 100% xã, phường, thị trấn, trong đó tập trung ưu tiên cho vay các xã xây dựng nông thôn mới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh từ 13,4% đầu năm 2016 xuống còn 6,39% vào cuối năm 2018.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu Quốc gia ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc của các bộ, ban, ngành Trung ương, các tổ chức hội, đoàn thể, địa phương và sự nỗ lực của hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội, đã triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội, góp phần tích cực thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. Để phát huy tốt hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội thời gian tới, đồng chí đề nghị các bộ, ngành, địa phương và Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp tục tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; tập trung huy động nguồn lực, hoàn thiện cơ chế, chính sách có liên quan đến tín dụng chính sách xã hội; bố trí nguồn vốn riêng cho chương trình này; các địa phương quan tâm bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng và hiệu quả nguồn nhân lực để thực hiện tín dụng chính sách xã hội; tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát; nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội,...

Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo Trung ương đã công bố các tập thể, cá nhân được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam khen thưởng vì có thành tích tiêu biểu trong nâng cao vai trò, hiệu quả tín dụng chính sách, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020. Tại điểm cầu Thái Nguyên đã có 3 tập thể và 3 cá nhân được khen thưởng về nội dung này (Ảnh)./.

Tin, ảnh: Minh Thúy