RSS Youtube Facebook

Thứ bảy 22/02/2020 20:35 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Tiếp tục hỗ trợ xi măng xây dựng kết cấu hạ tầng

16:11 | 10/02/2017

Năm nay, tỉnh Thái Nguyên dự kiến sẽ hỗ trợ các địa phương 100 nghìn tấn xi măng để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn theo Chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM).

Cụ thể, số xi măng này sẽ được dùng để xây dựng hệ thống kênh mương nội đồng và khu phát triển sản xuất với 16.809 tấn, còn lại 83.191 tấn được dùng để xây dựng đường giao thông nông thôn. Về định mức phân bổ, đối với các xã đăng ký đạt chuẩn NTM trong năm nay sẽ được phân bổ 1.053 tấn/xã; đối với các xã chưa đạt chuẩn là 702 tấn/xã và xã đã đạt chuẩn là 350 tấn/xã.

Cùng với việc phân bổ nguồn xi măng hỗ trợ, tỉnh cũng chỉ đạo các huyện, thành, thị thường xuyên cử cán bộ trực tiếp giúp các xã khảo sát, thiết kế, lập dự toán và hướng dẫn kỹ thuật thi công công trình giao thông bảo đảm theo thiết kế mẫu của Sở Giao thông - Vận tải. Đồng thời, xây dựng kế hoạch quản lý, duy tu, bảo dưỡng và sử dụng hiệu quả các công trình kết cấu hạ tầng nông thôn.

Theo Khánh Thiện/ Baothainguyen