RSS Youtube Facebook

Thứ bảy 08/08/2020 19:22 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 'Năm Dân vận khéo' 2020

22:19 | 03/07/2020

Ngày 2/7, đồng chí Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã chủ trì Hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai các văn bản mới về công tác dân vận.

6 tháng đầu năm, công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Hệ thống dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã tuyên truyền vận động nhân dân ủng hộ và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; tăng cường chỉ đạo nắm tình hình nhân dân, dân tộc, tôn giáo, nhất là những vấn đề đang được dư luận quan tâm. Tại Hội nghị, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế để có giải pháp chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận trong thời gian tới.

tiep tuc day manh thuc hien nam dan van kheo 2020
Toàn cảnh Hội nghị.

Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy nhấn mạnh, 6 tháng cuối năm, hệ thống dân vận trong toàn tỉnh tiếp tục tham mưu cho cấp ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước, trọng tâm là cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, tăng cường nắm tình hình nhân dân, dân tộc, tôn giáo, nhất là tình hình nhân dân đối với đại hội đảng các cấp; Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện “Năm dân vận khéo” 2020; tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị -xã hội tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, không ngừng củng cố phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Quỳnh Hoa