RSS Youtube Facebook

Thứ ba 02/06/2020 22:44 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Thượng tướng Lương Cường chủ trì phiên họp Ban chỉ đạo tổng kết Chỉ thị 41-CT/TW của Bộ Chính trị

08:04 | 09/08/2016

Chiều 8-8, tại Ban Cơ yếu Chính phủ, Ban chỉ đạo tổng kết Chỉ thị 41-CT/TW ngày 1-7-2004 của Bộ Chính trị khóa IX về tiếp tục đẩy mạnh phát triển công tác cơ yếu phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đã tiến hành phiên họp thứ nhất.

Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng ban chỉ đạo Tổng kết Chỉ thị 41 chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí là thành viên Ban chỉ đạo, Tổ biên tập tổng kết Chỉ thị 41.

Thượng tướng Lương Cường chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp thứ nhất, Ban chỉ đạo đã công bố quyết định của Ban Bí thư về việc thành lập Ban chỉ đạo tổng kết Chỉ thị số 41-CT/TW; công bố Quyết định của Ban chỉ đạo về việc thành lập Tổ biên tập tổng kết chỉ thị, đồng thời phân công nhiệm vụ các thành viên trong Ban chỉ đạo để triển khai việc tổng kết chỉ thị.

Các đại biểu đã thảo luận và thông qua kế hoạch tổng kết Chỉ thị 41-CT/TW; đề cương báo cáo tổng kết chỉ thị và kế hoạch kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị 41 tại một số tỉnh ủy, thành ủy...

Kết luận phiên họp, Thượng tướng Lương Cường đã biểu dương Ban Cơ yếu Chính phủ, là cơ quan thường trực đã giúp Ban chỉ đạo chuẩn bị các nội dung tiến hành tổng kết Chỉ thị 41-CT/TW của Bộ Chính trị. Đồng chí nêu bật tầm quan trọng của việc tổng kết Chỉ thị 41 và vai trò của công tác cơ yếu trong việc bảo đảm bí mật thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy của Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong giai đoạn hiện nay, khi vấn đề an toàn, bảo mật thông tin có nhiều thách thức từ sự phát triển và ứng dụng nhanh chóng của công nghệ thông tin và viễn thông. Đồng chí yêu cầu các thành viên trong Ban chỉ đạo, các bộ, ngành, tỉnh ủy, thành ủy nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực triển khai các nội dung tiến hành các bước tổng kết Chỉ thị 41, qua đó xây dựng báo cáo tổng kết và đề xuất, kiến nghị với Ban Bí thư xem xét, quyết định các chủ trương, giải pháp để tăng cường xây dựng và phát triển công tác cơ yếu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Theo QĐND