RSS Youtube Facebook

Thứ hai 06/07/2020 20:09 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Võ Nhai

15:25 | 29/11/2019

Trong chương trình công tác tại huyện Võ Nhai, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên với Ban Thường vụ Huyện ủy Võ Nhai. 

Theo báo cáo của Huyện ủy Võ Nhai, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, kinh tế, xã hội của huyện có tốc độ tăng trưởng khá, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra. 14/19 chỉ tiêu chủ yếu đã đạt và vượt so với mục tiêu Nghị quyết. Trong đó, giá trị sản xuất tăng 6,4%/năm, (vượt 0,4% so với mục tiêu Nghị quyết), cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 5,1% (vượt 0,1% mục tiêu Nghị quyết); giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng tăng 7,4% (vượt 1,4% mục tiêu Nghị quyết); tổng thu ngân sách tăng 13% (vượt 3% mục tiêu Nghị quyết); năm 2019 có 5 xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2020 có 6 xã đạt chuẩn; tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2020 ước còn 8,88%. Số đảng viên kết nạp hằng năm đạt trên 200 đảng viên (vượt 28,13% Nghị quyết đề ra). Tuy nhiên, còn 5 chỉ tiêu dự kiến khó đạt so với mục tiêu Nghị quyết, gồm: cơ cấu ngành và giá trị sản xuất ngành dịch vụ; số xã đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ hộ dân được dùng điện lưới Quốc gia; tỷ lệ cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh.

Đối với kết quả thực hiện các kết luận của Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Võ Nhai từ đầu nhiệm kỳ đến nay, huyện đã thực hiện xong 7 nội dung; 5 nội dung đang được tích cực đôn đốc thực hiện và 5 nội dung chưa thực hiện.

Đối với công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đến nay, Huyện ủy Võ Nhai đã tổ chức quán triệt, triển khai các văn bản hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh về việc tổ chức Đại hội. Huyện ủy cũng đã xây dựng Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII. Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo kiện toàn, sắp xếp cấp ủy cơ sở, cán bộ lãnh đạo quản lý các phòng, ban chuyên môn của huyện, lãnh đạo các xã, thị trấn đảm bảo ổn định trước Đại hội. Chỉ đạo các chi, đảng bộ, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn rà soát quy hoạch cán bộ xong trong tháng 11/2019. Các tiểu ban phục vụ Đại hội đang triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch. Tuy nhiên, hiện nay, việc sắp xếp một số đồng chí cán bộ chủ chốt cấp xã đủ tuổi tái cử cấp ủy nhưng không đủ tuổi tái cử chính quyền trước Đại hội gặp khó khăn.

Tại buổi làm việc, nhiều ý kiến của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành đều tập trung bàn về các giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của huyện Võ Nhai. Đặc biệt là các vấn đề về cơ chế, chính sách liên quan đến đề xuất, kiến nghị của huyện.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 8 vừa qua, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Đây là lần đầu tiên, Quốc hội ban hành một Nghị quyết tổng thể về phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tích hợp chính sách đồng bộ, thống nhất, bảo đảm và nâng cao hiệu quả nguồn lực đầu tư. Đối với huyện vùng cao Võ Nhai, địa phương có trên 70% người dân là đồng bào dân tộc thiểu số, Nghị quyết này càng có ý nghĩa quan trọng.

Với tầm quan trọng đó, đồng chí yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương, sau khi có hướng dẫn của tỉnh, cần sớm xây dựng kế hoạch triển khai Nghị quyết, gắn với các chỉ tiêu phát triển của giai đoạn tiếp theo. Đối với các chỉ tiêu của nhiệm kỳ này còn đang đạt thấp, cần xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết. Huyện cũng cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, làm tốt công tác nhân sự và chuẩn bị Đại hội các cấp, đảm bảo chất lượng, hiệu quả; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội,...Về những nội dung kiến nghị, đề xuất của Ban Thường vụ Huyện ủy Võ Nhai, đồng chi Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và giao các sở, ban, ngành liên quan tham mưu, đề xuất với tỉnh giải quyết trong thời gian sớm nhất./.

Trần Trang