RSS Youtube Facebook

Thứ ba 26/05/2020 04:35 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Thông qua 24 dự thảo Nghị quyết và Bế mạc Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII

10:30 | 08/12/2018

Sáng nay (8-12), dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Thái Nguyên làm việc phiên cuối cùng, biểu quyết thông qua 23 Dự thảo Nghị quyết và tiến hành bế mạc Kỳ họp. Dự họp có đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.  

>> Khẩn trương xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, triển khai thực hiện nghị quyết ngay từ những tháng đầu năm 2019

thong qua 24 du thao nghi quyet va be mac ky hop thu 8 hdnd tinh thai nguyen khoa xiii
Toàn cảnh phiên bế mạc Kỳ họp

Phát biểu tại phiên làm việc, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và năm 2019, UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại phiên khai mạc, các ý kiến thảo luận và kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội.

thong qua 24 du thao nghi quyet va be mac ky hop thu 8 hdnd tinh thai nguyen khoa xiii
Đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên bế mạc Kỳ họp

Đồng chí cũng đề nghị HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Thái Nguyên, đại biểu HĐND các cấp, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục tăng cường hoạt động giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh, các nhiệm vụ chính trị của UBND tỉnh, thông qua giám sát để tham gia ý kiến trực tiếp, kịp thời với các cấp, các ngành, với UBND tỉnh trong chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các cấp, ngành, địa phương, doanh nghiệp, doanh nhân và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh cùng hưởng ứng và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo, thực hiện tốt các giải pháp chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng đã đề ra.

thong qua 24 du thao nghi quyet va be mac ky hop thu 8 hdnd tinh thai nguyen khoa xiii
Các Đại biểu biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết tại Kỳ họp

Trong phiên làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 8, trên cơ sở thảo luận dân chủ, phát huy trí tuệ, đi đến thống nhất, tại phiên họp, các đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên đã biểu quyết thông qua 23 dự thảo Nghị quyết. Trong đó, có những nội dung quan trọng như: Kết quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về khoáng sản trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2011-2017; việc việc hỗ trợ kinh phí đối với các trường mầm non, phổ thông công lập, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên cấp huyện; phân bổ dự toán ngân sách năm 2019; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020; Chương trình phát triển đô thị tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2035…

24 Dự thảo Nghị quyết thông qua tại Kỳ họp

1- Nghị quyết về thông qua kết quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

2- Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021

3- Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

4- Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu

5- Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh Thái Nguyên năm 2019.

6- Nghị quyết về kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 7 và Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh Thái Nguyên.

7- Nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giải đoạn 2011-2017

8- Nghị quyết ban hành quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

9- Nghị quyết thông qua Đề án đề nghị công nhận thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên là đô thị loại III.

10- Nghị quyết về việc hỗ trợ kinh phí đối với các trường mầm non, phổ thông công lập, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên cấp huyện thuộc tỉnh Thái Nguyên năm 2019.

11- Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2017 tỉnh Thái Nguyên.

12- Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách năm 2019 tỉnh Thái Nguyên.

13- Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 16/2009/NQ-HĐND ngày 28/7/2009 của HĐND tỉnh Thái Nguyên về xây dựng quỹ quốc phòng, an ninh tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

14- Nghị quyết quy định mức phân bổ kinh phí ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách tỉnh Thái Nguyên từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông và một số nội dung chi, mức chi phục vụ công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

15- Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 – 2020.

16- Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2019 tỉnh Thái Nguyên.

17- Nghị quyết về ban hành chính sách ưu đãi đầu tư đối với phần diện tích thuê thêm 17,1ha của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam – Thái Nguyên tại Khu công nghiệp Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên.

18- Nghị quyết thông qua Chương trình phát triển đô thị tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2035.

19- Nghị quyết giao biên chế công chức hành chính, quyết định biên chế sự nghiệp và hợp đồng lao động năm 2019 của tỉnh Thái Nguyên.

20- Nghị quyết về nhập xóm thuộc xã Yên Lạc, huyện Phú Lương; xã Hóa Trung, xã Minh Lập, huyện Đồng Hỷ; xã Tràng Xá, xã Phương Giao, huyện Võ Nhai.

21- Nghị quyết về việc thông qua kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2018 và kế hoạch sử dụng đất năm 2019 tỉnh Thái Nguyên.

22- Nghị quyết chấp thuận báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Cải tạo, nâng cấp đường ĐT.261 đoạn từ KM1+00 - Km 20+00.

23- Nghị quyết về Quyết định chủ trương đầu tư dự án Trường THPT Đội Cấn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

24- Nghị quyết thông qua kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của các đại biểu HĐND tỉnh; sự chuẩn bị chu đáo các Văn kiện của UBND tỉnh và các cơ quan đơn vị liên quan đã góp phần hoàn thành chương trình Kỳ họp.

thong qua 24 du thao nghi quyet va be mac ky hop thu 8 hdnd tinh thai nguyen khoa xiii
Đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc Kỳ họp

Đồng chí nhấn mạnh, trên cơ sở nghị quyết về nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh năm 2019, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành khẩn trương xây dựng kế hoạch, chương trình hành động để triển khai thực hiện ngay từ những tháng đầu năm 2019. Đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh giám sát chặt chẽ việc chấp hành pháp luật và việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh; tăng cường giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, đôn đốc, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri.

thong qua 24 du thao nghi quyet va be mac ky hop thu 8 hdnd tinh thai nguyen khoa xiii
Các Đại biểu dự phiên bế mạc Kỳ họp

Như vậy, sau 4 ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành tốt nội dung, chương trình đề ra. Thành công của kỳ họp sẽ là tiền đề để Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đoàn kết khắc phục khó khăn, hăng hái thi đua lao động sản xuất, góp phần thực hiện thành công mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhất là Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra./.

Thu Hương