RSS Youtube Facebook

Thứ sáu 14/12/2018 16:03 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Thông qua 13 dự thảo Nghị quyết và Bế mạc Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Thái Nguyên, khóa XIII

19:41 | 09/12/2017

Trong phiên làm việc cuối cùng của kỳ họp, HĐND tỉnh tiến hành tiếp tục thảo luận tại hội trường, tiến hành biểu quyết và thông qua 13 dự thảo Nghị quyết quan trọng. 

thong qua 13 du thao nghi quyet va be mac ky hop thu 6 hdnd tinh thai nguyen khoa xiii
Các đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết tại kỳ họp. Ảnh: BTN

Trên cơ sở thảo luận dân chủ, phát huy trí tuệ, đi đến thống nhất, tại phiên họp, các đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên đã biểu quyết thông qua 13 dự thảo Nghị quyết về các nội dung: Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, nhiệm vụ kế hoạch năm 2018; Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2018; Thành lập Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về khoáng sản trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2011 – 2017; Kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XII; Kỳ họp thứ 2, thứ 3 HĐND tỉnh khóa XIII; Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng từ ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Hỗ trợ kinh phí đối với các trường mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh năm 2018; Điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2017 của một số địa phương và phân bổ dự toán ngân sách năm 2018 của tỉnh; Bổ sung quy định về tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh thời kỳ ổn định ngân sách 2017 – 2020; Giao biên chế công chức hành chính, quyết định biên chế sự nghiệp và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68 năm 2018 của tỉnh; Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2017 và kế hoạch năm 2018; Nội dung bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016 – 2020; Kế hoạch đầu tư công tỉnh năm 2018; Đề án Quản lý và xây dựng hệ thống giết mổ gia súc, gia cầm giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Đây đều là những Nghị quyết có vai trò hết sức quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh, đồng thời là định hướng quan trọng để các ngành chức năng, địa phương thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao sự chuẩn bị các báo cáo, tờ trình có chất lượng của UBND tỉnh và các cơ quan đơn vị liên quan; ghi nhận và hoan nghênh các cơ quan đơn vị chức năng đã chuẩn bị và tham gia tốt các nội dung chương trình, góp phần vào thành công của kỳ họp.

Như vậy, sau 3 ngày làm việc khẩn trương, với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII đã thành công tốt đẹp và hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, đây sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng để các cấp, các ngành tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong năm 2018 và những năm tiếp theo./.

Nhóm PV