RSS Youtube Facebook

Thứ sáu 29/05/2020 10:44 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Thông báo tạm dừng hoạt động tiếp dân tại trụ sở Đài PT-TH Thái Nguyên

22:27 | 01/04/2020

Đài PT-TH Thái Nguyên thông báo về việc tạm dừng hoạt động tiếp dân tại trụ sở Đài, thời gian từ 1/4 đến 15/4/2020.

Căn cứ Luật tiếp công dân năm 2013; Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid - 19; Căn cứ công văn số 92/CV-BCĐ ngày 31/3/2020 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Thái Nguyên.

Đài PT-TH Thái Nguyên thông báo tạm dừng hoạt động tiếp công dân tại trụ sở Đài PT-TH Thái Nguyên, địa chỉ 226 đường Bến Oánh, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Thời gian từ ngày 1/4 đến hết ngày 15/4/2020.

Đài PT-TH Thái Nguyên xin thông báo để các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tiếp, gửi nộp đơn thư giải quyết khiếu nại tố cáo và các công việc khác tại bộ phận Tiếp công dân của Đài biết và thực hiện.

Thainguyentv.vn