RSS Youtube Facebook

Thứ hai 09/12/2019 07:12 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 10 khóa XII và quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị

08:54 | 13/07/2019

Ngày 12/7, dưới sự chỉ đạo của đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên đã diễn ra Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; quán triệt, triển khai chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kế hoạch của Tỉnh ủy, Thành ủy về tổ chức Đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 -2025.

thong bao ket qua hoi nghi trung uong 10 khoa xii va quan triet trien khai chi thi so 35 cua bo chinh tri
Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được thông tin nhanh về kết quả Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Theo đó, Hội nghị đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào Đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, như: Báo cáo chính trị; Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011; Báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011 - 2020), Xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021 - 2030); Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng....

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe quán triệt Chỉ thị số 35 ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh Ủy về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 -2025; Kế hoạch của Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố về tổ chức đại hội các chi bộ, đảng bộ cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị, các cán bộ chủ chốt tiếp tục nghiên cứu tài liệu để hiểu rõ, nắm vững nội dung các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh và của Thành Ủy; bám sát tình hình địa phương, đơn vị để chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện tốt các nội dung cơ bản của hội nghị Trung ương 10 khóa 12 của Đảng và các Chỉ thị, Kế hoạch của tỉnh và Thành ủy tại địa phương mình đạt kết quả cao nhất./.

Hoàng Hải