RSS Youtube Facebook

Chủ nhật 18/11/2018 04:24 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Thị xã Phổ Yên: Kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Thị ủy và cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2017

16:11 | 09/01/2018

Trong 2 ngày 09 và 10/01, Thị ủy Phổ Yên tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Thị ủy và cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2017. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

pho yenthi xa pho yen kiem diem tap the ban thuong vu thi uy va can bo thuoc dien ban thuong vu tinh uy quan ly nam 2017
Toàn cảnh Hội nghị.

Năm 2017, tập thể Ban Thường vụ Thị ủy Phổ Yên đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, xây dựng các Nghị quyết, Chỉ thị, chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; Lãnh đạo, điều hành, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, phát triển kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực.

Tại hội nghị, tập thể Ban Thường vụ và từng cá nhân các đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên quản lý đã tự đánh giá, kiểm điểm lại quá trình công tác, nêu rõ ưu khuyết điểm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chức trách nhiệm vụ. Cùng đóng góp, xây dựng để mỗi đồng chí phát huy năng lực, khắc phục những hạn chế tiếp tục đóng góp năng lực, trí tuệ nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong năm 2018, góp phần xây dựng Đảng bộ Thị xã ngày càng phát triển.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương tinh thần đánh giá, tự phê bình và phê bình trong quá trình kiểm điểm tập của thể Ban Thường vụ Thị ủy Phổ Yên. Đồng chí cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác điều hành của tập thể Ban Thường vụ Thị ủy và đề nghị trong thời gian tới, Ban Thường vụ Thị ủy cần tập trung lãnh đạo, tìm các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đề ra, quan tâm giải quyết kịp thời khiếu nại tố cáo, tập trung thực hiện các tiêu chí của đô thị loại III.

Nguyễn Ngân/CTV