RSS Youtube Facebook

Thứ hai 13/07/2020 11:12 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Thành phố Thái Nguyên: Phát huy vai trò tiên phong trong công tác giải phóng mặt bằng của Trung tâm Phát triển Quỹ đất

14:43 | 26/07/2019

Thời gian qua, với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) trên địa bàn Thành phố Thái Nguyên  đã được triển khai thực hiện tốt. Nhờ làm tốt công tác này  đã  góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư góp phần giải ngân sớm vốn xây dựng cơ bản, tạo mặt bằng sạch thu hút các nhà đầu tư đến với TP Thái Nguyên, đây là tiền đề cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Có được kết quả đó vai trò tổ chức thực hiện của Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố Thái Nguyên có ý nghĩa quyết định. 

Nguyễn Trung