RSS Youtube Facebook

Thứ bảy 06/06/2020 14:45 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Thành phố Sông Công đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

23:11 | 18/05/2020

Năm 2019, 6/6 xóm của xã Vinh Sơn (TP. Sông Công) đã sáp nhập thành phường Châu Sơn được công nhận là xóm nông thôn mới kiểu mẫu. Năm 2020, thành phố tiếp tục thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, phấn đấu có thêm 3 xóm đạt nông thôn mới kiểu mẫu gồm: Xóm Làng Dỗ, xã Tân Quang; xóm Ao Cang, xã Bá Xuyên; xóm Long Vân, xã Bình Sơn.

Đến nay, 3 xóm đều đạt từ 6/9 tiêu chí trở lên. Cụ thể: Xóm Làng Dỗ đạt 6/9 tiêu chí; xóm Ao Cang đạt 6/9 tiêu chí; xóm Long Vân đạt 7/9 tiêu chí. Các tiêu chí chưa đạt bao gồm: Giao thông; văn hóa, giáo dục, y tế; môi trường; về sản xuất kinh doanh. Trong đó, tiêu chí văn hóa, giáo dục, y tế hiện nay còn đạt thấp, số hộ có tủ thuốc y tế gia đình chiếm tỉ lệ dưới 40%.

thanh pho song cong day manh xay dung nong thon moi kieu mau
TP. Sông Công đã có 6/6 xóm của xã Vinh Sơn, hiện đã sáp nhập thành phường Châu Sơn được công nhận là xóm nông thôn mới kiểu mẫu.

Để xây dựng xóm nông thôn mới kiểu mẫu được hiệu quả, UBND thành phố đã chỉ đạo Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới của các xã lựa chọn các hộ điểm, phối hợp với các xã quy hoạch vườn hộ gia đình cho 30 hộ mẫu thuộc 3 xóm làm cơ sở để nhân rộng. Đồng thời, chỉ đạo các xóm thành lập Ban Phát triển nông thôn, phân công cụ thể nội dung phụ trách cho từng thành viên; tổ chức họp dân để tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và trách nhiệm của từng hộ tham gia xây dựng xóm nông thôn mới kiểu mẫu…

Thế Toàn