RSS Youtube Facebook

Thứ ba 11/08/2020 07:36 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Thái Nguyên: Tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ cập giáo dục

16:27 | 07/07/2020

Theo báo cáo, hiện 180/180 xã, phường, thị trấn tại 9 đơn vị huyện, thành phố, thị xã tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Toàn tỉnh đạt chuẩn Quốc gia phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 3. 

thai nguyen tiep tuc day manh cong tac pho cap giao duc da ps
180/180 xã, phường, thị trấn tại 9 đơn vị huyện, thành phố, thị xã tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi

Cùng với đó, công tác phổ cập giáo dục THCS tiếp tục được giữ vững; công tác phổ cập giáo dục trung học cũng được quan tâm với 130/140 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn, chiếm tỷ lệ trên 92%.

Thời gian tới, tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục phấn đấu duy trì vững chắc và nâng cao kết quả phổ cập vừa đạt được ở các cấp học bằng nhiều giải pháp. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác phổ cập giáo dục; xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu hợp lý, có trình độ đào tạo đạt chuẩn; chú trọng việc đổi mới phương pháp dạy học và chương trình giáo dục phổ thông,.../.

Đỗ Nhung