RSS Youtube Facebook

Chủ nhật 20/05/2018 20:39 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

danh gia tien do cong tac chuan bi hoi nghi xuc tien dau tu tinh thai nguyen Đánh giá tiến độ công tác chuẩn bị Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên

16:25 | 12/05/2018

Ngày 11/5, đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Tuyên truyền Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên năm 2018 đã chủ trì cuộc họp đánh giá công tác ...

danh gia tinh hinh thuc hien nhiem vu cua tieu ban noi dung ban chi dao hoi nghi xuc tien dau tu tinh thai nguyen Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của Tiểu ban nội dung Ban Chỉ đạo Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên

15:48 | 10/05/2018

Ngày 10/5, dưới sự chủ trì của đồng chí Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tiểu ban Lễ tân - Hậu cần giúp ...

danh gia tien do cong tac chuan bi hoi nghi xuc tien dau tu tinh thai nguyen Đánh giá tiến độ công tác chuẩn bị Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên

16:06 | 09/05/2018

Ngày 9/5, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Tiểu ban nội dung Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Thái ...

gop y vao bao cao cong tac chuan bi to chuc hoi nghi xuc tien dau tu tinh thai nguyen nam 2018 Góp ý vào báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên năm 2018

22:03 | 25/04/2018

Ngày 24/4, Đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã ...