RSS Youtube Facebook

Thứ bảy 06/06/2020 06:13 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Thái Nguyên: Thực hiện quy trình kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh

22:14 | 11/01/2019

Chiều 11/1, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh và Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh để thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; thực hiện quy trình các bước kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Dự Hội nghị có đại diện các Ban Xây dựng Đảng Trung ương.

thai nguyen thuc hien quy trinh kien toan chuc danh pho chu tich ubnd tinh
Các đại biểu bỏ phiếu thực hiện quy trình kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần 1, sau khi nghe đồng chí Bí thư Tỉnh ủy quán triệt các nội dung về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và quy trình giới thiệu nhân sự Phó Chủ tịch UBND tỉnh, hội nghị dành thời gian nghe báo cáo về việc trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; nghe Ban Tổ chức Tỉnh ủy trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh, tiến hành thảo luận và đề xuất về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình giới thiệu nhân sự Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần 1, hội nghị nghe báo cáo tờ trình về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; báo cáo tờ trình và kế hoạch kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh; tiếp tục thảo luận và thống nhất về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện quy trình giới thiệu nhân sự và tiến hành giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín.

Tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ lần 2, sau khi nghe báo cáo kết quả giới thiệu nhân sự bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh ở bước 2, hội nghị tiếp tục thảo luận về nhân sự và tiến hành bỏ phiếu giới thiệu nhân sự.

Trong nội dung Hội nghị cán bộ chủ chốt được diễn ra ngay sau đó, hội nghị đã phân tích kết quả lấy phiếu ở các hội nghị trước đó, nghe thông báo danh sách cán bộ do Ban Thường vụ Tỉnh uỷ giới thiệu ở bước 3 gồm: tóm tắt lý lịch, quá trình học tập, công tác; nhận xét, đánh giá ưu, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu, triển vọng phát triển; dự kiến phân công công tác...và giới thiệu Ban Kiểm phiếu.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần 2, hội nghị nghe báo cáo lấy phiếu tín nhiệm; báo cáo kết quả giới thiệu nhân sự bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh ở bước 4, sau đó hội nghị tiến hành giới thiệu Ban Kiểm phiếu tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.

Như vậy, với 5 bước nêu trên, việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021 của tỉnh Thái Nguyên đã được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, đảm bảo đúng các quy định, hướng dẫn của cấp trên./.

Tin, ảnh: Thu Hiền