RSS Youtube Facebook

Thứ ba 14/07/2020 22:17 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Thái Nguyên: Tập trung thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII

08:40 | 01/11/2019

Sau hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII và Kế hoạch số 07 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, tỉnh Thái Nguyên với quyết tâm chính trị cao, các giải pháp và lộ trình phù hợp, đã đạt được những kết quả bước đầu đáng ghi nhận.

thai nguyen tap trung thuc hien hieu qua nghi quyet trung uong 6 khoa xii
Ảnh minh họa. Ảnh: Cẩm Vân

Theo đó, đã có 20/20 cơ quan thuộc UBND tỉnh xây dựng Đề án sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức bộ máy. Dự kiến khi thực hiện số lãnh đạo cấp Phó Giám đốc Sở sẽ giảm 2 người; số phòng giảm 48 phòng; số chi cục và tương đương giảm 5. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập đã giảm được 95 đầu mối do sáp nhập, tổ chức lại hoặc giải thể; chuyển 19 đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập sang mô hình tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên. Bên cạnh đó, hàng năm, thực hiện giảm trung bình 2,5% biên chế ở mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương; hiện đã tinh giản trên 1.500 biên chế, đảm bảo đến đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% biên chế so với năm 2015 theo kế hoạch đề ra.

Về sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã và xóm, tổ dân phố chưa đạt chuẩn theo quy định, hiện nay, đã sáp nhập 4 đơn vị xã, phường thuộc huyện Định Hóa và thành phố Sông Công; sáp nhập trên 250 xóm, tổ dân phố để thành lập mới hơn 140 xóm và giảm 129 xóm.

Trong thời gian tới, Tỉnh ủy Thái Nguyên sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về mục đích, ý nghĩa các Nghị quyết Trung ương 6, tạo thống nhất cao về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân để khắc phục khó khăn, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đề ra./.

Minh Thúy