RSS Youtube Facebook

Thứ tư 20/02/2019 18:57 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Thái Nguyên: Tập trung sản xuất chè theo hướng an toàn, nâng cao giá trị

21:52 | 29/06/2018

Toàn tỉnh hiện có trên 21.500ha chè, trong đó, diện tích chè kinh doanh chiếm khoảng 91%, năng suất bình quân đạt trên 113 tạ/ha, sản lượng chè búp tươi đạt trên 223 nghìn tấn/năm.

thai nguyen tap trung san xuat che theo huong an toan nang cao gia tri
Tỉnh Thái Nguyên khuyến khích bà con trồng mới, trồng thay thế các giống chè mới có năng suất, chất lượng cao như: LDP1, Kim Tuyên, Thúy Ngọc... Ảnh: Hoài Thanh

Thực hiện nội dung tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, từ nay đến năm 2020, tỉnh Thái Nguyên phấn đấu nâng tổng diện tích chè lên 22.000ha, năng suất chè búp tươi đạt 115 tạ/ha; sản lượng đạt 240.000 tấn/năm.

Để đạt được chỉ tiêu trên, tỉnh khuyến khích bà con trồng mới, trồng thay thế các giống chè mới có năng suất, chất lượng cao như: LDP1, Kim Tuyên, Thúy Ngọc.... Phấn đấu đến năm 2020, cây chè giống mới đạt 17.600ha, chiếm 80% diện tích. 100% diện tích chè trong quy hoạch sản xuất theo hướng VietGAP hoặc GAP khác và an toàn. Từng bước hình thành vùng sản xuất chè an toàn, tập trung quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, sản xuất hữu cơ và theo hướng hữu cơ với diện tích 5.000ha; 100% cơ sở chế biến chè xanh truyền thống ứng dụng quy trình kỹ thuật mới, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Khánh Linh

10 Sự kiện tiêu biểu năm 2018