RSS Youtube Facebook

Thứ năm 09/07/2020 04:43 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Thái Nguyên: Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo

14:32 | 01/06/2020

Thời gian qua, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã được các cấp, ngành quan tâm thực hiện. Các đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân đã được cơ quan có thẩm quyền thụ lý, giải quyết theo đúng trình tự, quy định của pháp luật. Qua đó, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Đặc biệt, trong thời điểm các địa phương, đơn vị đang tiến hành Đại hội Đảng các cấp.

thai nguyen tang cuong cong tac tiep cong dan giai quyet don thu khieu nai to cao da ps
Công dân Đào Quang Việt cùng đại diện một số hộ dân thuộc xóm Trại, xã Kha Sơn, huyện Phú Bình được đón tiếp chu đáo tại Trụ sở Ban tiếp công dân huyện Phú Bình

Tại Trụ sở Ban tiếp công dân huyện Phú Bình, công dân Đào Quang Việt cùng đại diện một số hộ dân thuộc xóm Trại, xã Kha Sơn, huyện Phú Bình phản ánh về việc một hộ dân đã có hành vi lấn chiếm đường dân sinh trong quá trình xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ, gây mất mỹ quan khu vực, ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông của các hộ dân địa phương. Tại Ban Tiếp công dân của huyện, ông Việt cùng đại diện các hộ dân đã được tiếp đón, được trình bày ý kiến, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của mình. Đồng thời, các thành viên trong Ban Tiếp công dân của huyện đã lắng nghe, tiếp thu ý kiến, phản ánh của công dân một cách nghiêm túc, tuyên truyền, giải thích để các công dân hiểu và nắm rõ chức năng, thẩm quyền các cấp trong công tác tiếp nhận và giải quyết thông tin tin khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật. Ông Đào Quang Việt cho hay: "UBND huyện, xã tiếp nhận hồ sơ rất chu đáo, UBND huyện đã gửi hồ sơ về xã yêu cầu giải quyết dứt điểm".

Trong quý 1 năm 2020, huyện Phú Bình tiếp 17 lượt công dân có ý kiến, kiến nghị, trong đó lãnh đạo UBND huyện tiếp 05 lượt; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và cán bộ tiếp công dân tiếp 12 lượt. Kết quả tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư, Ban Tiếp công dân huyện đã tiếp nhận 12 đơn thư, trong đó; 01 đơn khiếu nại, không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện; 02 đơn tố cáo, có 01 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện; 09 đơn kiến nghị, phản ánh. Trong đó, thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện là 02 đơn. Các đơn đã được chuyển đến các cơ quan chuyên môn của huyện xem xét, tham mưu cho UBND huyện giải quyết theo quy định.

Ông Hoàng Thanh Giao, Chủ tịch UBND huyện Phú Bình thông tin: "Hàng tuần, Thường trực Huyện ủy đều có kiểm điểm về công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, qua đó gắn trách nhiệm cho các đồng chí đứng đầu. Đối với cấp ủy, đồng chí Bí thư Huyện ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo; khối chính quyền, đồng chí Chủ tịch UBND huyện trực tiếp giải quyết đơn thư. Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập một tổ công tác giao cho đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện làm tổ trưởng để tiếp nhận, phân loại, tham mưu trong tổ chức, giải quyết các đơn thư khiếu nại của công dân; thông qua đó, tham mưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy thực hiện việc tiếp công dân theo quy định và tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện tổ chức tiếp công dân, đối thoại với công dân đối với những vụ việc phức tạp cũng như khiếu kiện kéo dài".

thai nguyen tang cuong cong tac tiep cong dan giai quyet don thu khieu nai to cao da ps
Trong quý I năm 2020, Ban Tiếp công dân tỉnh Thái Nguyên đã tiếp 435 lượt công dân

Theo báo cáo thống kê, trong quý I năm 2020, Ban Tiếp công dân tỉnh Thái Nguyên đã tiếp 435 lượt công dân, tăng gần 65% so với cùng kỳ 2019; tiếp nhận, xử lý 349 đơn, tăng 33,2%, trong đó đã xử lý xong 308 đơn. Thực hiện Kế hoạch số 123 ngày 27/9/2019 của UBND tỉnh về phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng các cấp và tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc làn thứ XIII của Đảng, Ban Tiếp công dân tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện tiếp công dân trong đó tập trung vào các nội dung như: đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Ban Tiếp công dân tỉnh với Ban Tiếp công dân các huyện, thành phố, thị xã, các cơ quan tham gia tiếp công dân thường xuyên tại trụ sở tiếp công dân tỉnh theo quy định; kịp thời xử lý các tình huống công dân khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, bức xúc kéo dài...Bà Trần Khánh Phương, Phó Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh Thái Nguyên thông tin thêm: "Ban Tiếp công dân tỉnh đã tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân đến trụ sở tiếp công dân, đặc biệt tăng cường việc phân công cán bộ trực tiếp công dân thường xuyên tại trụ sở cũng như phối hợp với các cơ quan tiếp công dân theo quy định của Luật Tiếp công dân; nắm chắc tình hình công dân đến khiếu nại, tố cáo cũng như những vụ việc phức tạp, tránh phát sinh những điểm nóng. Ban Tiếp công dân đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân".

Trong thời gian qua, nhận thức trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và cả hệ thống chính trị trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được nâng lên; thể chế, pháp luật quy định về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được hoàn thiện. Người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã chủ động tổ chức nhiều cuộc tiếp xúc, đối thoại với nhân dân để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kịp thời giải đáp những kiến nghị, phản ánh của nhân dân. Công tác tiếp công dân gắn với giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm, chỉ đạo giải quyết ngay từ cơ sở, một số vụ việc phức tạp, kéo dài đã được tập trung giải quyết dứt điểm, đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp của công dân.

Xác định giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo sẽ góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an troàn xã hội, tạo lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, do vậy, tới đây, Thái Nguyên tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo; bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trong đó, việc thường xuyên bám sát cơ sở, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của tập thể, cá nhân nguyên đơn, đề xuất hướng giải quyết thấu tình đạt lý là việc làm được Đảng bộ, chính quyền của tỉnh chú trọng và tập trung chỉ đạo quyết liệt./.

Đức Triển