RSS Youtube Facebook

Thứ năm 16/07/2020 00:59 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Thái Nguyên tăng cường biện pháp quản lý chất thải để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

21:39 | 24/02/2020

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 676 về việc tăng cường biện pháp quản lý chất thải để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh, thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất thải y tế và xử lý khẩu trang thải bỏ sau khi sử dụng đúng quy định, ngày 18/02/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã có Công văn số 403 yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức thực hiện. Thainguyentv.vn đăng tải toàn văn nội dung công văn.  

thai nguyen tang cuong bien phap quan ly chat thai de phong chong dich benh covid 19
thai nguyen tang cuong bien phap quan ly chat thai de phong chong dich benh covid 19

Thainguyentv.vn