RSS Youtube Facebook

Thứ hai 10/12/2018 18:56 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Thái Nguyên: Siết chặt công tác quản lý đào tạo, sát hạch lái xe năm 2018

10:03 | 13/01/2018

Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên siết chặt chất lượng công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe tron năm 2018

thai nguyen trien khai cong tac quan ly dao tao sat hach lai xe nam 2018
Công tác đào tạo, sát hạch ngày càng được nâng cao chất lượng nhờ quản lý bằng phần mềm trong giám sát đào tạo, sát hạch. (Ảnh: Minh họa)

Thái Nguyên hiện có 8 đơn vị hoạt động trong lĩnh vực đào tạo, sát hạch lái xe. Các cơ sở đào tạo đã tăng cường chất lượng quản lý; đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đảm bảo về số lượng và chất lượng; thực hiện đầy đủ chương trình đào tạo, đảm bảo đúng tiêu chuẩn và yêu cầu, nhiệm vụ đào tạo.

Năm 2017, các trung tâm đã thực hiện giải quyết trên 16.000 hồ sơ giấy phép lái xe, trong đó đổi gần 12.500 giấy phép lái xe, cấp lại trên 3.800 giấy phép lái xe… Công tác đào tạo, sát hạch ngày càng được nâng cao chất lượng nhờ quản lý bằng phần mềm trong giám sát đào tạo, sát hạch. Sở cũng đã triển khai nhiều giải pháp, tạo bước đột phá trong công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe; công tác cải cách thủ tục hành chính được thực hiện đúng theo quy định, không để xảy ra kiến nghị, thắc mắc của người dân….

Triển khai nhiệm vụ năm 2018, Sở sẽ tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, thực hiện đồng bộ các giải pháp siết chặt nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe đáp ứng nhu cầu xã hội, nâng cao chất lượng dạy và học, đặc biệt là nâng cao đạo đức người lái xe, thực hiện “Văn hóa giao thông” và chống mọi biểu hiện tiêu cực trong công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe./.

Hồng Hạnh