RSS Youtube Facebook

Thứ bảy 08/08/2020 19:15 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Thái Nguyên: Sẽ sắp xếp lại 105 đơn vị hành chính cấp xã trong giai đoạn 2021-2026

15:05 | 08/07/2020

Trong năm 2018 và 2019, tỉnh Thái Nguyên đã thực sắp xếp 4 đơn vị hành chính cấp xã thành 2 đơn vị mới và thực hiện sáp nhập 1.294 xóm, tổ dân phố thành 598 xóm, tổ dân phố.

thai nguyen se sap xep lai 105 don vi hanh chinh cap xa trong giai doan 2021 2026 da ps
Trong năm 2018 và 2019, tỉnh Thái Nguyên thực hiện sáp nhập 1.294 xóm, tổ dân phố thành 598 xóm, tổ dân phố.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2021-2026, tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục rà soát 105 đơn vị hành chính cấp xã và 156 xóm, tổ dân phố không đảm bảo tiêu chuẩn để tiếp tục việc sắp xếp lại.

Việc rà soát, sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp xã, xóm và tổ dân phố trên địa bàn nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền cấp cơ sở./.

Trần Trang