RSS Youtube Facebook

Thứ hai 20/05/2019 07:35 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Thái nguyên phấn đấu thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới

15:16 | 01/06/2018

Thực hiện mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2019, tỉnh Thái Nguyên có 70% số xã, tương đương 100 xã đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM), hoàn thành kế hoạch trước 1 năm so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Hiện nay, các cấp ủy Đảng, chính quyền, người dân và ban ngành chức năng đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, qua đó nhằm khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện tại các địa phương và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ xây dựng NTM theo kế hoạch đề ra.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIX đề ra mục tiêu đến năm 2020, Thái Nguyên có 100 xã, tương đương 70% số xã đạt chuẩn NTM. Đến hết năm 2017, toàn tỉnh đã có 68 xã, tương đương 47,5% số xã được công nhận đạt chuẩn NTM. Để có thể về đích vào năm 2019, trước 1 năm so với mục tiêu Nghị quyết, năm 2018, ngoài 11 xã đã đăng ký, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung rà soát các địa phương đủ điều kiện để đưa vào danh sách đề nghị bổ sung đạt chuẩn NTM.

thai nguyen phan dau thuc hien muc tieu xay dung nong thon moi
Đến hết năm 2017, toàn tỉnh đã 68 xã, tương đương 47,5% số xã được công nhận đạt chuẩn NTM. Ảnh: Hương Thảo

Việc làm này thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của tỉnh song cũng đặt ra thách thức lớn đối với các ban, ngành chức năng và mỗi địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện, đặc biệt là các tiêu chí về cơ sở hạ tầng, tổ chức sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân. Đây là những tiêu chí cốt lõi trong xây dựng NTM, đòi hỏi sự vào cuộc tích cực, đồng bộ của cả hệ thống chính trị./.

Mạnh Hùng