RSS Youtube Facebook

Chủ nhật 08/12/2019 07:37 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Thái Nguyên nâng cao chất lượng hoạt động các loại Quỹ phát triển

08:48 | 16/07/2019

Ngày 15/7, đồng chí Nhữ Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ phát triển đất tỉnh Thái Nguyên chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

nang cao chat luong hoat dong cac loai quy phat trien
Toàn cảnh hội nghị

6 tháng đầu năm 2019, hoạt động của 03 loại Quỹ là: Phát triển đất, Bảo lãnh tín dụng và Đầu tư phát triển tương đối đồng đều, đặc biệt là công tác ứng vốn, cho vay thực hiện giải phóng mặt bằng, bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp đã tạo điều kiện cho nhiều dự án được triển khai đúng tiến độ. Bên cạnh đó, công tác quản lý các nguồn vốn và hoạt động nghiệp vụ ngày càng chuyên sâu, chặt chẽ và có tính kế hoạch đã góp phần phát huy hiệu quả trong phát triển hạ tầng, tạo chuyển biến về phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị cũng đánh giá một số tồn tại, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động của Quỹ như: nguồn vốn ngân sách cấp chưa đáp ứng được nhu cầu vốn của các đơn vị; tình trạng nợ vốn ứng quá hạn của một số dự án kéo dài, công tác thu hồi vốn ứng còn chậm; một số địa phương chưa chủ động để xử lý dứt điểm nợ xấu; cơ chế chính sách pháp lý và các quy định pháp luật còn chưa thống nhất, đặc biệt là trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng, tài chính…

Trên cơ sở các ý kiến tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ tỉnh Thái Nguyên đề nghị các thành viên của Hội đồng quản lý Quỹ tiếp tục nghiên cứu, tham mưu đề xuất giải pháp khắc phục; trên tinh thần quyết liệt, đúng quy định của pháp luật để đảm bảo các nguồn quỹ hoạt động có hiệu quả, thực hiện thắng lợi chỉ tiêu kế hoạch cả năm 2019./.

Quỳnh Hoa