RSS Youtube Facebook

Thứ tư 27/05/2020 21:57 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Thái Nguyên - Hội nghị Ban chỉ đạo “Tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận”

16:00 | 22/10/2019

Ngày 22/10, đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguên, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo “Tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luân" cấp tỉnh và đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã dự và đồng chủ trì Hội nghị Ban Chỉ đạo “Tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận” tỉnh Thái Nguyên. Dự Hội nghị có các thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, tổ giúp việc Ban Chỉ đạo, đại diện các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội của tỉnh.

hoi nghi ban chi dao tong ket thuc tien nghien cuu ly luan
Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu được quán triệt một số văn bản do Ban Chỉ đạo “Tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận” cấp tỉnh ban hành, như: Kế hoạch số 112 ngày 15/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Hướng dẫn số 02 ngày 8/2/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về “Tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận”; Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc, Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo,...và nghe báo cáo việc triển khai thực hiện Hướng dẫn số 02 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, việc triển khai thực hiện Hướng dẫn số 02 được các đảng bộ thực hiện theo kế hoạch, đảm bảo tiến độ, nghiêm túc. Các vấn đề đăng ký với Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận đều gắn liền với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Tuy nhiên việc việc triển khai ở 1 số địa phương, đơn vị còn chậm, lúng túng trong cách lựa chọn, đề xuất nội dung cần tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận; các vấn đề lựa chọn tổng kết còn chưa toàn diện,..

Với chức năng là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện Hướng dẫn số 02 tại 5/17 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Qua kiểm tra đã giúp các cấp ủy có nhận thức đầy đủ hơn vị trí, tầm quan trọng của công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, tiếp thu góp ý trong việc lựa chọn, bổ sung các vấn đề cần tổng kết, chỉ đạo cấp ủy, đơn vị trực thuộc thực hiện công tác này đảm bảo yêu cầu….

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận về việc lựa chọn những vấn đề cần tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận đối với cấp tỉnh; thời gian tổ chức tổng kết; việc xem xét, quyết định những vấn đề cần tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận của các địa phương, đơn vị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận cấp tỉnh nhấn mạnh Tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận là nhiệm vụ thường xuyên vì vậy cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ngành, đơn vị tiếp tục tuyên truyền quán triệt ý nghĩa, nội dung của công tác này, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Bên cạnh đó tham mưu, đề xuất bổ sung với Ban Chỉ đạo cấp tỉnh những vấn đề tổng kết thực tiễn nghiên cứu lý luận theo chức năng, nhiệm vụ phù hợp với địa phương, đơn vị; đồng thời chủ động lựa chọn các vấn đề để tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận ở cấp mình, tổng hợp, báo cáo về Ban tuyên giáo Tỉnh ủy trước ngày 30/12/2019.

Tin, ảnh: Minh Thúy