RSS Youtube Facebook

Thứ bảy 06/06/2020 04:47 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Thái Nguyên: Học sinh tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 12/4/2020

16:47 | 26/03/2020

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngày 26/3, UBND tỉnh đã có Công văn số 987/UBND-KGVX về việc cho học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn tỉnh tiếp tục nghỉ học.

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo: Cho học sinh cấp trung học phổ thông; học sinh, sinh viên, học viên các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh nghỉ học từ ngày 27/3/2020 đến hết ngày 12/4/2020.

Đối với cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở: Tiếp tục cho trẻ, học sinh nghỉ học từ ngày 30/3/2020 đến hết ngày 12/4/2020 để tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thông báo tới các cơ sở giáo dục cho học sinh, sinh viên, học viên các cấp học từ mầm non đến trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh về việc nghỉ học theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Đồng thời chủ động phối hợp với Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ sở giáo dục, thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19, kịp thời tham mưu báo cáo UBND tỉnh.

Thainguyentv.vn