RSS Youtube Facebook

Thứ ba 07/07/2020 13:32 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Thái Nguyên - Giao ban công tác lý luận chính trị quý III năm 2019

14:41 | 26/09/2019

Ngày 26/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên phối hợp với Huyện ủy Đại Từ tổ chức Hội nghị Giao ban công tác lý luận chính trị quý III và triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2019. Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Chính trị tỉnh và Ban Tuyên giáo, tuyên huấn các Đảng bộ trực thuộc.

Trong quý III/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu cho Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Hội nghị 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05 và phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025. Ban Tuyên giáo, tuyên huấn các Đảng bộ trực thuộc đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy triển khai lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục lý luận chính trị tại địa phương, đơn vị đảm bảo kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thành lập đoàn kiểm tra tạ một số đơn vị về việc triển khai thực hiện Hướng dẫn số 02 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về “Tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận”.

Hội nghị đã trao đổi, thảo luận về kết quả công tác tham mưu Hướng dẫn số 02 về “Tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận”; công tác xây dựng kế hoạch thăm lớp, dự giờ môn giáo dục công dân, đạo đức tại các địa phương; việc triển khai các lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, giảng viên cấp cơ sở…

Về nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Ban Tuyên giáo các Đảng bộ trực thuộc tham mưu cho cấp ủy tập trung thực hiện có hiệu quả công tác lý luận chính trị; đánh giá kết quả bước đầu việc thực hiện nhất thể hóa chức danh Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện. Các trung tâm bồi dưỡng chính trị chủ động tham mưu tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn theo yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị; phối hợp với Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật mở các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn./.

Đỗ Nhung