RSS Youtube Facebook

Thứ hai 25/05/2020 16:07 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Thái Nguyên - Bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống và nghề thủ công gắn với phát triển du lịch

17:05 | 23/10/2019

Để tiếp tục thực hiện các nội dung thuộc Đề án “Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020”, Sở Văn hóa thể thao và Du lịch Thái Nguyên phối hợp với Công ty Cổ phần Tư vấn Bảo tồn Di sản toàn cầu tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về tiềm năng phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên và Hội thảo “Bảo tồn và phát huy giái trị văn hóa truyền thống và nghề thủ công truyền thống gắn với phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên”.

Tại hội thảo, các nhà khoa học, chuyên gia tham vấn chuyên môn đã phát biểu, tham luận về thực trạng, đặc trưng, tiềm năng làng nghề truyền thống, tiềm năng phát triển du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Tiềm năng phát triển hệ thống sản phẩm chương trình mỗi xã phường một sản phẩm (OCOP) gắn với các sản phẩm chè tỉnh Thái Nguyên. Qua đó giúp ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên rút kinh nghiệm, xây dựng kế hoạch phát triển 5 đến 10 năm tới.

Đồng thời tiếp tục tham mưu với UBND tỉnh trong việc hoạch định chính sách bảo tồn bền vững giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số, từ đó thu hút đông đảo du khách đến với Thái Nguyên, đưa du lịch Thái Nguyên trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Cũng tại Hội thảo, đại diện 15 công ty lữ hành du lịch Hà Nội và các tỉnh lân cận tham gia chuyến khảo sát, tham quan, nghiên cứu một số khu vực tiêu biểu, có tiềm năng thu hút khách du lịch trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Từ đó giúp đưa ra những giải pháp, tạo sản phẩm đặc trưng nhằm phát triển du lịch Thái Nguyên trong thời gian tới./.

Lê Mai