RSS Youtube Facebook

Thứ năm 13/08/2020 15:03 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện nếp sống văn minh

21:43 | 01/08/2020

Mới đây, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” đã làm việc với Ban Chỉ đạo tỉnh Thái Nguyên về triển khai thực hiện phong trào năm 2020.

tao su chuyen bien manh me trong thuc hien nep song van minh da ps
Toàn cảnh buổi làm việc

Những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện nếp sống văn minh; xây dựng thiết chế văn hoá, thể thao; củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội. Trong 6 tháng đầu năm 2020, tỉnh đã vận động được gần 35 tỷ đồng để hỗ trợ làm nhà mới, sửa nhà, tặng quà và khám, chữa bệnh miễn phí cho các hộ nghèo. Hiện, 9/9 huyện, thành phố, thị xã đã thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông; 100% xã, phường, thị trấn có Trung tâm văn hoá, thể thao; 2.248/2.336 xóm, tổ dân phố có nhà văn hoá. Số hộ đạt gia đình văn hoá; xóm, tổ dân phố đạt văn hoá; số cơ quan đạt văn hoá hàng năm đều tăng. Đến nay, toàn tỉnh có 101 xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt 1 xã và hoàn thành kế hoạch giai đoạn 2016-2020 trước 1 năm.

Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương ghi nhận, biểu dương những thành tích của tỉnh Thái Nguyên đã đạt được trong những năm vừa qua; đồng thời, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của Ban Chỉ đạo phong trào tỉnh để báo cáo, kiến nghị với Ban Chỉ đạo Trung ương và Chính phủ./.

Quỳnh Hoa