RSS Youtube Facebook

Thứ sáu 14/08/2020 06:19 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

16:44 | 13/07/2020

Ngày 10/7, Ban Chỉ đạo 35 về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới - Đảng ủy Quân khu I đã tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

tang cuong dau tranh bao ve nen tang tu tuong cua dang
Toàn cảnh hội nghị

6 tháng đầu năm 2020, Ban chỉ đạo, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Quân khu 1 đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Bộ Chính trị; trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; Tổng cục Chính trị, chủ động tham mưu giúp Đảng ủy Quân khu xây dựng và ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo quan trọng, vận dụng, cụ thể hóa trong thực tiễn thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điểm sai trái, thù địch với những nội dung, biện pháp đổi mới, sáng tạo. Chất lượng tổng hợp của LLVT Quân khu có bước phát triển toàn diện, vững chắc, các lực lượng tham gia đấu tranh được củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng nghiệp vụ; Tích cực đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, được cơ quan Thường trực của Ban chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương đánh giá cao.

Về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Quân khu tiếp tục quán triệt sâu sắc các văn bản, hướng dẫn của trên; chủ động nghiên cứu, đánh giá, dự báo chính xác tình hình, tham mưu cho Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu, lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, nhất là trước, trong và sau Đại hội Đảng toàn quân lần thứ XI, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Giang Nam (Truyền hình Quân khu 1)