RSS Youtube Facebook

Thứ sáu 29/05/2020 07:15 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

hdnd tinh thai nguyen khao sat ket qua giai quyet cac y kien kien nghi cua cu tri HĐND tỉnh Thái Nguyên - Khảo sát kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri

16:20 | 22/11/2019

Thực hiện chương trình giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 9 và các ...

thuong truc hdnd tinh giam sat ket qua viec giai quyet y kien kien nghi cua cu tri Thường trực HĐND tỉnh giám sát kết quả việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri

22:26 | 26/06/2018

Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khoá  XIII, nhiệm kỳ 2016-2021, ngày 26/6, dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Xuân ...

giam sat ket qua giai quyet y kien kien nghi cua cu tri gui den cac ky hop hdnd tinh Giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến các Kỳ họp HĐND tỉnh

20:01 | 21/08/2017

Tiếp tục chương trình giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh ...

hdnd tinh thai nguyen trien khai ke hoach giam sat ket qua giai quyet y kien kien nghi cua cu tri HĐND tỉnh Thái Nguyên triển khai kế hoạch giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri

17:14 | 11/08/2017

Ngày 11/8, Thường trực HĐND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến ...

tau vo thep vua su dung da hong cu tri doi cong khai xu ly trach nhiem Tàu vỏ thép vừa sử dụng đã hỏng: Cử tri đòi công khai xử lý trách nhiệm

14:32 | 18/07/2017

Ban Dân nguyện của UB Thường vụ Quốc hội báo cáo tổng hợp sơ bộ kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội, thông ...

|< < 1 2 3 > >|