RSS Youtube Facebook

Thứ ba 14/07/2020 17:48 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Điểm văn bản chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh tuần qua

17:04 | 15/10/2017

Thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với dự án đầu tư; Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi ...

diem van ban chi dao dieu hanh noi bat cua ubnd tinh tuan qua Điểm văn bản chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh tuần qua

14:34 | 09/10/2017

Đẩy nhanh việc thực hiện các Đề án Tái cơ cấu nông nghiệp và Đề án Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ...

diem van ban chi dao dieu hanh noi bat cua ubnd tinh tuan qua Điểm văn bản chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh tuần qua

08:19 | 25/09/2017

Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết; khảo sát, triển khai thí điểm phần mềm phục vụ chính quyền điện tử ...

diem van ban chi dao dieu hanh noi bat cua ubnd tinh tuan qua Điểm văn bản chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh tuần qua

09:50 | 01/07/2017

Triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ; Đẩy mạnh thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông ...

|< < 1 2 3 > >|