RSS Youtube Facebook

Thứ ba 07/07/2020 01:32 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Sở Thông tin & Truyền thông: Lấy ý kiến về quy hoạch phát triển và quản lý báo chí

22:10 | 05/11/2019

Ngày 5/11, Sở Thông tin và Truyền thông đã chủ trì Hội nghị lấy ý kiến vào dự thảo Triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý Báo chí đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí của tỉnh; Hội Nhà Báo tỉnh và đại diện một số sở, ngành liên quan.

Sau khi lấy ý kiến 2 lần và được sự góp ý của Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên đã bổ sung, chỉnh sửa và xây dựng Dự thảo lần thứ 3 Kế hoạch Triển khai thực hiện quy hoạch phát triển và quản lý Báo chí đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu của kế hoạch là nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý báo chí, đảm bảo sắp xếp hệ thống báo chí của tỉnh một cách tinh gọn, hiệu quả. Theo quy hoạch, tỉnh Thái Nguyên có 1 cơ quan báo in; 1 Đài PT-TH cấp tỉnh và 1 Tạp chí thuộc Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh.

Các cơ quan đều được giao quyền tự chủ về tài chính và thực hiện cơ chế đặt hàng. Riêng đối với Đài PT-TH tự đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên và chủ động nghiên cứu, xây dựng lộ trình thực hiện tự chủ theo từng giai đoạn.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp vào phương án sắp xếp, lộ trình, căn cứ thực hiện và nhiệm vụ, chức năng của các cơ quan, đơn vị liên quan trong tổ chức thực hiện. Các ý kiến đóng góp tại hội nghị sẽ được Ngành chuyên môn tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn thiện, báo cáo UBND tỉnh xem xét ban hành trong thời gian sớm nhất.

Trần Trang