RSS Youtube Facebook

Thứ năm 04/06/2020 07:47 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Sơ kết hai năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

21:21 | 16/05/2018

Ngày 16/5 Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" tại điểm cầu Hà Nội và 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ; Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư; Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương…. Dự tại điểm cầu Thái Nguyên có các đồng chí: Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh, các Ban xây dựng Đảng, các  Sở, Ngành và 9 điểm cầu tại các địa phương trong tỉnh.

so ket hai nam thuc hien chi thi 05 cua bo chinh tri
Toàn cảnh Hội nghị điểm cầu Thái Nguyên. Ảnh: Bá Hoàng

Qua 2 năm triển khai thực hiện, các cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức chính trị xã hội, các địa phương, đơn vị, đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức học tập, quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của TW.

Coi đó là công việc thường xuyên nhằm xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc tổ quốc. Góp phần quan trọng vào thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới, kinh nghiệm quý, nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực trong các tầng lớp nhân dân. Nhiều cán bộ đảng viên gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo Bác được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, tại Hội nghị các đại biểu cũng đã thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm như: vẫn còn tình trạng làm qua loa, đối phó, chưa thực sự cầu thị…. Trong tổ chức thực hiện, nhất là gắn với nội dung sinh hoạt chi bộ, đăng kí học tập và làm theo Bác có nơi vẫn còn hình thức và có biểu hiện đang dần đi vào lối mòn. Công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực tuy có chuyển biến nhưng chưa đạt yêu cầu đề ra.

Đối với tỉnh Thái Nguyên, ngay sau khi Chỉ thị được ban hành, Đảng bộ tỉnh đã xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, lựa chọn những vấn đề đột phá để tập trung lãnh đạo, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân và xác định rõ lộ trình thực hiện.

Nội dung học tập được đưa vào sinh hoạt trong từng chi bộ, qua đó đã góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và của các cấp chính quyền, đoàn thể... tăng cường trao đổi đối thoại, kịp thời nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của cán bộ đảng viên và nhân dân; tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực và xử lý nghiêm các cán bộ sai phạm…

Qua đó góp phần tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, mang lại sự đoàn kết trong nội bộ, đồng thuận trong nhân dân, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng yêu cầu thời gian tới, các Ngành, địa phương cần tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 05.

Làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục trong việc học tập và làm theo Bác. Nghiên cứu, phát hiện những cách làm hay, thiết thực, hiệu quả để thực hiện trên diện rộng. Kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, triển khai hình thức.

Kiên quyết xử lý theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với những cán bộ, đảng viên có sai phạm. Tăng cường biểu dương, khen thưởng, tuyên truyền về các điển hình tiên tiến, các gương người tốt việc tốt để tạo sức lan tỏa trong toàn Đảng và trong xã hội, nhằm cổ vũ động viên, góp phần xây dựng hình mẫu, nhân cách tốt đẹp, tạo ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện nâng cao trách nhiệm cá nhân của cán bộ đảng viên và nhân dân, đưa việc thực hiện Chỉ thị đi vào chiều sâu.

Đức Tuấn