RSS Youtube Facebook

Thứ tư 08/07/2020 20:06 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

SEA Games 31 dự kiến tổ chức cuối năm 2021 tại Hà Nội

08:48 | 15/11/2019

Về thời gian, SEA Games 31 dự kiến tổ chức vào cuối tháng 11, đầu tháng 12/2021. Para Games 11 dự kiến tổ chức vào cuối tháng 12/2021 (kết thúc trong tháng 12/2021).

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 1616/QĐ-TTg về tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 (Para Games 11) năm 2021 tại Việt Nam.

Theo Quyết định, về quy mô, 11 quốc gia khu vực Đông Nam Á sẽ tham dự. Về số môn thể thao tổ chức thi đấu, SEA Games 31 dự kiến có 36 môn (số môn trong chương trình thi đấu chính thức của Olympic, Asiad chiếm khoảng 2/3 tổng số môn; các quốc gia trong khu vực có thể đề xuất thêm một số môn khác theo thông lệ).

Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định cụ thể các môn nêu trên theo Đề án tổng thể chuẩn bị và tổ chức SEA Games 31, Para Games 11 (Đề án) do Bộ dự thảo, báo cáo Ban Chỉ đạo quốc gia tổ chức SEA Games 31, Para Games 11 (Ban Chỉ đạo) quyết định.

Para Games 11 dự kiến có 14 môn do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định cụ thể theo Đề án do Bộ dự thảo và báo cáo Ban Chỉ đạo quyết định.

Về thời gian, SEA Games 31 dự kiến tổ chức vào cuối tháng 11, đầu tháng 12/2021. Para Games 11 dự kiến tổ chức vào cuối tháng 12/2021 (kết thúc trong tháng 12/2021). Thời gian cụ thể do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định.

Về địa điểm, SEA Games 31 tổ chức tại thành phố Hà Nội và một số địa phương lân cận. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định việc cùng tham gia tổ chức SEA Games 31 của một số địa phương lân cận thành phố Hà Nội, bảo đảm nguyên tắc tổ chức tập trung tối đa để thực sự thuận tiện, tiết kiệm, hiệu quả. Para Games 11 cũng tổ chức tại thành phố Hà Nội.

Về kinh phí chuẩn bị và tổ chức SEA Games 31, Para Games 11 được bảo đảm từ nguồn ngân sách Nhà nước (Trung ương, địa phương); đóng góp lệ phí của các đoàn thể thao quốc gia tham dự; vận động tài trợ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Ngân sách Trung ương bố trí kinh phí tổ chức; cân đối kinh phí sửa chữa, nâng cấp một số công trình thể thao do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý và xem xét, hỗ trợ tỉnh Hòa Bình xây dựng đường đua phục vụ thi đấu môn xe đạp địa hình.

Ngân sách địa phương bố trí kinh phí tổ chức và phục vụ các hoạt động khác liên quan để thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong Đề án (ngoài kinh phí tổ chức từ ngân sách Trung ương); cân đối kinh phí sửa chữa, nâng cấp công trình thể thao do địa phương quản lý; chú trọng huy động các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tiến thành

https://www.vietnamplus.vn/sea-games-31-du-kien-to-chuc-cuoi-nam-2021-tai-ha-noi/607474.vnp