RSS Youtube Facebook

Thứ hai 01/06/2020 06:46 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Quyết định của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc kiểm tra một số Dự án đầu tư thực hiện bằng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh (đợt 2)

15:52 | 04/05/2018

Thực hiện quyết định số 1036, ngày 18/4/2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc kiểm tra một số dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh (đợt 2), kể từ ngày 25/4/2018, đoàn Kiểm tra của UBND tỉnh do đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm trưởng đoàn chia làm 4 tổ, tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về đầu tư đối với 97 dự án đầu tư được thực hiện bằng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh. 

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nội dung, tiến độ đã cam kết và các quy định tại giấy chứng nhận đầu tư, đăng ký kinh doanh; việc thực hiện các quy định pháp luật về: đầu tư, đất đai, xây dựng, doanh nghiệp, kinh doanh bất động sản, khoáng sản, bảo vệ môi trường; và việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với các nội dung trong triển khai thực hiện dự án, kê khai thuế và nộp thuế với nhà nước và hiệu quả của dự án. Thời hạn kiểm tra là 45 ngày, kể từ ngày thông báo ở trên (không kể ngày lễ, ngày nghỉ theo chế độ). Chi tiết mời xem file đính kèm.

Tài liệu đính kèm

Tài liệu đính kèm

Thainguyentv.vn