RSS Youtube Facebook

Thứ ba 04/08/2020 06:53 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Quốc hội thông qua Luật Lực lượng dự bị động viên với tỷ lệ tán thành cao

08:20 | 27/11/2019

Chiều 26-11, với đa số đại biểu tán thành (92,96% tổng số đại biểu), Quốc hội đã thông qua Luật Lực lượng dự bị động viên.

Luật này quy định về xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên; chế độ, chính sách và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên.

Luật quy định nguyên tắc xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên là: Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự quản lý tập trung, thống nhất của Chính phủ và sự chỉ huy, chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Xây dựng lực lượng dự bị động viên vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, có trình độ chiến đấu cao và được quản lý chặt chẽ; Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh; phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; Xây dựng, huy động đơn vị dự bị động viên bảo đảm đủ quân số, phương tiện kỹ thuật dự bị; đúng tiêu chuẩn, thời gian; bảo đảm bí mật, an toàn theo quy định của pháp luật và kế hoạch được phê duyệt...

Luật cũng quy định việc tổ chức biên chế đơn vị dự bị động viên là: Quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật dự bị đã xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội nhân dân được tổ chức thành các đơn vị dự bị động viên; Đơn vị dự bị động viên phải duy trì đủ quân số quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật dự bị, có số lượng dự phòng từ 10% đến 15%, dự trữ vũ khí, trang bị kỹ thuật theo phân cấp.

quoc hoi thong qua luat luc luong du bi dong vien voi ty le tan thanh cao
Quốc hội thông qua Luật Lực lượng dự bị động viên với tỷ lệ tán thành cao. Ảnh: TTXVN.

* Trước đó, trong quá trình thảo luận, tổ chức biên chế đơn vị dự bị động viên (Điều 15) là nội dung được nhiều đại biểu quan tâm, thảo luận. Có ý kiến cho rằng, khó thực hiện đủ tỷ lệ dự phòng và đề nghị quy định cho phù hợp, thuận lợi cho địa phương quản lý quân nhân dự bị; ý kiến khác đề nghị cân nhắc giảm tỷ lệ dự phòng cho phù hợp với điều kiện tinh giản biên chế hiện nay và yêu cầu không tăng ngân sách.

Giải trình về nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt nêu rõ: Vấn đề này đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình tại Báo cáo số 462/BC-UBTVQH14, ngày 19-10-2019, đồng thời nhận thấy quá trình tổ chức thực hiện ổn định, không có vướng mắc nên đề nghị Quốc hội cho giữ như dự thảo Luật.

Theo đó, Điều 15 về tổ chức biên chế đơn vị dự bị động viên quy định: Quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật dự bị đã xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội nhân dân được tổ chức thành các đơn vị dự bị động viên; Đơn vị dự bị động viên phải duy trì đủ quân số quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật dự bị, có số lượng dự phòng từ 10% đến 15%, dự trữ vũ khí, trang bị kỹ thuật theo phân cấp.

Độ tuổi quân nhân dự bị sắp xếp vào đơn vị dự bị động viên trong thời bình (Điều 17) cũng là nội dung được các đại biểu quan tâm, thảo luận. Có ý kiến đề nghị tăng độ tuổi quân nhân dự bị sắp xếp vào đơn vị dự bị động viên trong thời bình cho thống nhất với các luật khác liên quan và sát với tình hình thực tế; có ý kiến đề nghị giảm độ tuổi nam quân nhân chuyên nghiệp dự bị, hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị được xếp vào đơn vị bảo đảm chiến đấu không quá 40 và nữ quân nhân dự bị không quá 35 tuổi.

Về vấn đề này, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt cho biết: Việc quy định độ tuổi của quân nhân dự bị đã được đánh giá kỹ tác động, bảo đảm nguồn để huy động vào lực lượng dự bị động viên. Về đề nghị tăng hoặc giảm độ tuổi của quân nhân dự bị sắp xếp vào đơn vị dự bị động viên trong thời bình đã được giải trình tại Báo cáo số 462/BC-UBTVQH14, ngày 19-10-2019. Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho giữ như dự thảo Luật.

Điều 17. Độ tuổi quân nhân dự bị sắp xếp vào đơn vị dự bị động viên trong thời bình

1. Độ tuổi sĩ quan dự bị sắp xếp vào đơn vị dự bị động viên thực hiện theo quy định của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.

2. Độ tuổi quân nhân chuyên nghiệp dự bị và hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị sắp xếp vào đơn vị dự bị động viên được quy định như sau:

a) Nam quân nhân chuyên nghiệp dự bị không quá 40 tuổi; hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị không quá 35 tuổi được sắp xếp vào đơn vị chiến đấu;

b) Nam quân nhân chuyên nghiệp dự bị và hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị không quá 45 tuổi; nữ quân nhân dự bị không quá 40 tuổi được sắp xếp vào đơn vị bảo đảm chiến đấu./.

Theo Nguyễn Thảo/QĐND