RSS Youtube Facebook

Thứ sáu 25/05/2018 06:18 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Quảng Trị phấn đấu có 40 xã đạt chuẩn

08:45 | 18/05/2017

Để thực hiện được mục tiêu đề ra, tỉnh sẽ nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành thực hiện chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh.

quang tri phan dau co 40 xa dat chuan

Báo cáo từ Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Trị cho biết, năm 2017, toàn tỉnh phấn đấu có 40 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), chiếm 34,2% số xã, số tiêu chí đạt bình quân là 14,3 tiêu chí/xã.

Để thực hiện được mục tiêu đề ra, tỉnh sẽ nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành thực hiện chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh. Trong đó đẩy mạnh phong trào “Quảng Trị chung sức xây dựng NTM”. Từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu nông thôn làm thay đổi cơ bản diện mạo nông thôn, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế- xã hội nông thôn. Thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng NTM, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân.

Tiếp tục nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường... Được biết, tính đến cuối năm 2016, toàn tỉnh có 31/117 xã đạt chuẩn NTM (chiếm 26,5% số xã của tỉnh), 13 xã đạt 15-18 tiêu chí; 50 xã đạt từ 10-14 tiêu chí... Tổng số tiêu chí tăng thêm trong năm 2016 là 186 tiêu chí/117 xã.

Theo HẢI LINH/ Nongnghiep.vn