RSS Youtube Facebook

Thứ hai 24/02/2020 21:27 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương về công tác văn thư, lưu trữ

10:54 | 24/10/2018

Ngày 22/10, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương về công tác văn thư, lưu trữ cho đại diện các cơ quan khối Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội; cán bộ phụ trách công tác văn thư, lưu trữ của các địa phương, cơ quan, đơn vị.

quan triet trien khai thuc hien cac van ban cua trung uong ve cong tac van thu luu tru
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Bá Hoàng

Tại Hội nghị, đại diện Cục lưu trữ thuộc Văn phòng Trung ương Đảng đã báo cáo các nội dung cơ bản như: Quy định 66 của Ban Bí thư Trung ương về “Thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng”; Hướng dẫn số 36 Văn phòng Trung ương Đảng về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng; Đề án phát triển công tác văn thư, lưu trữ Đảng và các tổ chức chính trị- xã hội giai đoạn 2018- 2025, tầm nhìn đến năm 2035, hướng dẫn số 17 về lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ vào lưu trữ cơ quan.

Các văn bản được triển khai tại Hội nghị là những văn bản quan trọng của Đảng về công tác văn thư, lưu trữ Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội. Các đại biểu cũng xác định để thực hiện tốt việc quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản của Trung ương về công tác văn thư, lưu trữ cần gắn với việc quán triệt, thực hiện các chủ trương, quy định, hướng dẫn về công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng, đoàn thể. Tiếp tục quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ văn thư, lưu trữ đủ số lượng, đáp ứng yêu cầu chuyên môn, yêu cầu thực tiễn.

Phương Thảo