RSS Youtube Facebook

Thứ hai 06/07/2020 10:31 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Quân khu I: Đảng bộ các đơn vị tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

21:45 | 26/05/2020

Thực hiện Chỉ thị, kế hoạch và hướng dẫn của Đảng ủy Quân khu I và Cục Chính trị Quân khu, vừa qua, Đảng bộ các đơn vị: Lữ đoàn 575, 210, Đoàn kinh tế - Quốc phòng 799 và Trung đoàn 651 - Cục Hậu cần đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

quan khu i dang bo cac don vi to chuc thanh cong dai hoi nhiem ky 2020 2025
Đại hội Đảng bộ các đơn vị thuộc Quân khu I đã diễn ra đúng kế hoạch, thành công tốt đẹp.

Để đại hội diễn ra đúng kế hoạch, thành công tốt đẹp; Đảng ủy các đơn vị đã xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đảng ủy viên và các cơ quan giúp việc; chuẩn bị chu đáo mọi mặt, nhất là về văn kiện, nhân sự… đại hội, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định. Công tác nhân sự được các đơn vị thực hiện đúng theo quy định và hướng dẫn trước khi tiến hành đại hội. Việc chuẩn bị các văn kiện đại hội bảo đảm đúng hướng dẫn, đạt chất lượng tốt.

Đoàn Chủ tịch, thư ký, tổ kiểm phiếu, điều hành đại hội đúng quy trình, thủ tục, nguyên tắc, đúng chức năng, nhiệm vụ, thời gian đã xác định. Các ý kiến tham gia xây dựng vào dự thảo văn kiện đại hội cấp trên và cấp mình có chất lượng tốt, sát thực tế đơn vị. Bên cạnh đó, các đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền, cổ động, trang trí khánh tiết, tạo không khí trang nghiêm, sôi nổi cho đại hội.

Theo Truyền hình Quân khu