RSS Youtube Facebook

Thứ năm 06/08/2020 23:16 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Quân đoàn 3 tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng

14:58 | 13/09/2019

Sáng 13-9, Quân đoàn 3 đã tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2014-2019. Trung tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đến dự và chỉ đạo đại hội.

quan doan 3 to chuc dai hoi thi dua quyet thang
Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội thi đua.

Báo cáo trung tâm và các ý kiến phát biểu tham luận khẳng định: Thời gian qua, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan đơn vị luôn bám sát Phong trào Thi đua Quyết thắng; thường xuyên đổi mới hình thức, phương pháp, bám sát nội dung, chỉ tiêu, đặc biệt là các nhiệm vụ chính trị, tập trung đột phá, khắc phục những khâu yếu, việc khó; kịp thời động viên những tập thể, cá nhân phấn đấu vươn lên, lập thành tích mới trên từng lĩnh vực công tác. Kết quả của thực hiện phong trào thi đua khen thưởng đã trực tiếp góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì, chỉ huy đơn vị và cán bộ chủ chốt ở cơ quan các cấp góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của đơn vị...

quan doan 3 to chuc dai hoi thi dua quyet thang
Trung tướng Trần Quang Phương trao đổi kinh nghiệm thực hiện phong trào thi đua với cán bộ Quân đoàn 3.

Phát biểu tại đại hội, Trung tướng Trần Quang Phương biểu dương và chúc mừng những thành tích xuất sắc của những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong Phong trào Thi đua Quyết thắng của Quân đoàn 3. Đồng chí nhấn mạnh: Thời gian qua, Phong trào Thi đua Quyết thắng của Quân đoàn đã phát triển toàn diện, đúng hướng và được duy trì thường xuyên, liên tục, kết hợp chặt chẽ với các phong trào thi đua yêu nước của địa phương và các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội. Kết quả từ phong trào thi đua là động lực tinh thần to lớn, trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ.

Để Phong trào Thi đua Quyết thắng đi vào nền nếp, phát triển vững chắc, thực chất và có chiều sâu hơn, Trung tướng Trần Quang Phương đề nghị Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn 3, các cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc Lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; quán triệt các quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và hướng dẫn của Tổng cục Chính trị về thi đua khen thưởng. Bên cạnh đó, cần tích cực đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp thi đua, coi trọng tính thực chất, hiệu quả và bền vững, hướng phong trào thi đua vào thực hiện thắng lợi chủ trương “1 tập trung 3 đột phá”; gắn kết chặt chẽ Phong trào Thi đua Quyết thắng với các mô hình giúp nhân dân phát triển kinh tế, xã hội; gắn bó máu thịt với nhân dân, thực hiện tốt việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ", phát huy sức mạnh nội lực xây dựng đơn vị VMTD gắn với xây dựng tổ chức Đảng TSVM.

5 năm qua, từ Phong trào Thi đua Quyết thắng, toàn Quân đoàn đã có 587 lượt điển hình tiên tiến được biểu dương, tôn vinh ở cấp cơ sở; 569 lượt điển hình tiên tiến được biểu dương, tôn vinh ở cấp trên trực tiếp cơ sở và 148 lượt điển hình tiên tiến được biểu dương, tôn vinh ở cấp Quân đoàn./.

Theo Quang Hồi/QĐND