RSS Youtube Facebook

Thứ bảy 20/07/2019 17:24 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Phương pháp thu hồi CO2 nhằm giảm phát thải khí nhà kính

08:03 | 02/08/2018

Khí CO2 sau khi tách ra từ các nguồn phát thải được nén lại và bơm xuống các kho chứa ngầm, nơi chúng không thể đi vào bầu khí quyển.

Theo Vnexpress