RSS Youtube Facebook

Chủ nhật 16/12/2018 02:34 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Phương pháp thu hồi CO2 nhằm giảm phát thải khí nhà kính

08:03 | 02/08/2018

Khí CO2 sau khi tách ra từ các nguồn phát thải được nén lại và bơm xuống các kho chứa ngầm, nơi chúng không thể đi vào bầu khí quyển.