RSS Youtube Facebook

Chủ nhật 18/02/2018 08:31 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Phương pháp loại bỏ virus HIV khỏi cơ thể

10:41 | 10/10/2017

Các nhà nghiên cứu Mỹ phát triển kỹ thuật cho phép loại bỏ các ổ virus HIV ẩn trong cơ thể bằng phân tử nhân tạo.