RSS Youtube Facebook

Thứ sáu 10/07/2020 10:34 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Phương án cho học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn tỉnh tiếp tục nghỉ học, đi học trở lại

18:41 | 28/02/2020

Ngày 28 tháng 02 năm 2020 UBND tỉnh ban hành văn bản số 582/UBND-KGVX về việc cho học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn tỉnh tiếp tục nghỉ học, đi học trở lại.

phuong an cho hoc sinh sinh vien hoc vien tren dia ban tinh tiep tuc nghi hoc di hoc tro lai

phuong an cho hoc sinh sinh vien hoc vien tren dia ban tinh tiep tuc nghi hoc di hoc tro lai

Thainguyentv.vn