RSS Youtube Facebook

Thứ ba 04/08/2020 06:28 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Phú Lương: Kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

16:13 | 19/05/2017

Ngày 19/5, Huyện ủy Phú Lương tổ chức Kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, công bố và phát hành cuốn lịch sử Đảng bộ huyện Phú Lương giai đoạn 1946 - 2015, sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Huyện ủy Phú Lương đã đọc diễn văn kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và những dấu ấn lịch sử, tình cảm của Bác Hồ đối với cán bộ và nhân dân huyện Phú Lương trong những năm đấu tranh cách mạng. Sau 01 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 100% các chi bộ, đảng bộ trực thuộc trên địa bàn huyện đều có kế hoạch và triển khai thực hiện việc học tập và làm theo Bác; tích cực trong công tác tuyên truyền về Chỉ thị 05 tại 27 hội nghị và các cơ quan thông tấn báo chí của tỉnh, huyện. Từ đó, cán bộ và nhân dân trên toàn huyện đều hưởng ứng tham gia và có nhiều phần việc, công trình ý nghĩa thiết thực...

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, trong thời gian tới, Huyện ủy Phú Lương tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung của Chỉ thị tới toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tăng cường đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII…

Tại buổi lễ, Huyện ủy Phú Lương đã báo cáo tóm tắt quá trình bổ sung, chỉnh lý, tái bản cuốn lịch sử Đảng bộ huyện Phú Lương giai đoạn 1946 - 2015.

Nhân dịp này, Huyện ủy Phú Lương đã khen thưởng cho 17 tập thể, 24 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2016 - 2017 và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”./.

CTV Hồng Nhung (Đài TT-TH Phú Lương)